Nødnummer

Nødnummer

POLITI: 112

AMBULANSE: 113

BRANN: 110

Merk at disse numrene kun skal brukes i nødsituasjoner!

ANDRE TELEFONNUMMER:


Trondheim politistasjon: +47 738 99 090
Anonyme Alkoholikere: +47 911 77 770


St. Olavs Hospital Legevakt

Legevakta er et døgnåpent legetilbud for innbyggere og tilreisende til Trondheim ved nylig oppstått sykdom eller skade som oppfattes så alvorlig at det ikke kan vente til fastlegen har åpent. Ta kontakt på telefon før du oppsøker Legevakta. Du vil da få et oppmøtetidspunkt utfra hvor alvorlig henvendelsen er.

Hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp, skal du fortsatt ringe 113.

Mauritz Hansens gate 4, 7030 Trondheim
Telefon: +47 116 117
Hjemmeside: trondheim.kommune.no

St. Olavs Hospital Legevakt