Hurra! De norske grensene åpnes for stadig flere! Nå kan de aller fleste borgere i Europa og mange flere land utenfor Europa få reise inn i Norge, og barn under 18 år slipper innreisekarantene.

Oppdatert: 4. oktober 2021

Reise i Norge:

Du kan reise på ferie i Norge så mye du bare orker, så lenge du er frisk! De som ikke er beskyttet (fullvaksinert eller har gjennomgått covid) bør imidlertid være ekstra forsiktige.

Reise inn i Norge: 

Fra lørdag 25. september kl. 16 åpner Norge for innreise for alle EØS-borgere, inkludert folk fra andre land som er bosatt i EØS eller bor i Storbritannia og Sveits, i tillegg til borgere fra «lilla» land utenfor EØS/Schengen.

Jeg har gyldig Covid-sertifikat: 

Jeg har IKKE gyldig Covid-sertifikat:

…og kommer fra et land i Europa eller land med lilla fargekode. Da gjelder disse reglene: 

Innreisekarantene

Testing

Grenseovergangene: 

Les mer om gjenåpningen av grensene og de nye innreisekravene.

Innreise fra land utenfor Europa:

Det er fortsatt i hovedsak ikke lov til å reise inn i Norge fra land utenom Europa, men det er noen unntak du kan lese om her. Kjærester og familiemedlemmer fra flere land utenfor EU/EØS-området og reisende fra lilla land (og etter hvert også enda flere av EUs tredjepartsland) vil nå kunne reise inn i Norge.  

Registrering av innreise til Norge:


Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, skal før innreise registrere opplysninger som er nødvendige for å sikre etterlevelse av karanteneplikten, for å styrke smittevernarbeidet og bidra til bedre smitteoppsporing. Alle med registreringsplikt må registrere sin egen innreise her.

Reisende skal ha med bekreftelse på egnet oppholdssted for gjennomføring av karantene.

Fritak fra innreiseregistrering: