Svartlamon

Svartlamon er en bydel øst for Trondheim sentrum. Rundt 1870 var dette en arbeiderbydel for industriarbeidere. Flere av husene på Svartlamoen ble på 70-tallet revet for å gi plass til næringsbygg.
I 1990 ble Svartlamon beboerforening stiftet med formål om å bevare husene og kjempe for billige og sentrumsnære boliger. I kampen for bevaring engasjerte blant andre også Trondheimskunstnerene Håkon Bleken og Håkon Gullvåg seg med å male et veggmaleri på et av de rivingstruede husene.
I 1998 ble området bestemt bevart, og er i dag et livlig område med blant annet gjenbruksbutikk, gratisbutikk, kulturfestival, konsertlokale og bokkafé.

  • Svartlamon