Stiftsgården

Nordens største trepalé. Bygd 1774- 78 av den ambisiøse enkefru, geheimrådinne Cecilie Christine Schøller. Gården ble solgt til Staten og er i dag Trondheims offisielle kongebolig.
Omvisninger hver hele time i sommersesongen, med forbehold om lukking ved kongelig besøk.

Kontakt

Telefonnummer: 73 80 89 50
E-post: omvisningsleder.stiftsgarden@nkim.museum.no
Nettside: www.nkim.no/stiftsgarden

Åpningstider:
1.juni-19.august

  • Stiftsgården
Kontakt