Rustkammeret

Rustkammeret er et av landets eldste museer. Rustkammeret som begrep stammer fra middelalderens borger og slott. Det var kammeret som lagret blankvåpen, rustninger og etter hvert også skytevåpen.
Rustkammeret som museum kan føres tilbake til den historiske våpensal som i 1826 ble innredet i Østhuset i Erkebispegården, og Rustkammeret er dermed et av landets eldste museer! Gjennom årene har Rustkammeret vært plassert i forskjellige deler av Erkebispegården. Det var først gjennom de store restaureringsarbeidene i 1950 - og 60 -årene at de nåværende utstillingslokalene i Artilleribygningen og Vekthuset kunne gjenåpnes i 1968.
I dag fremstår Rustkammeret dels som et hærmuseum, og dels som et hjemmefrontmuseum med fokus på Trøndelags militære historie.

Kontakt

Telefonnummer: 400 22 611
E-post: Rustkammeret@mil.no
Nettside: www.rustkammeret.no

Åpningstider:
Man-lør 10-16
Søn- og helligdager 12-16

  • Rustkammeret
Kontakt