Rockheim

Rockheim er det nasjonale museet for populærmusikk. Rockheim har ansvar for å samle inn, ta vare på og videreformidle norsk populærmusikk fra 1950-tallet og frem til i dag.
Rockheims hovedutstilling, Tidstunnellen, er lagt opp som en reise gjennom nyere norsk musikk- og kulturhistorie. Her beveger du deg fra 1950-tallets gryende ungdomskultur til dagens digitale mediemangfold. Artister, musikken og gjenstander fra samlingen løftes frem i lys av de ulike tiårenes kulturhistorie.
I de skiftende utstillingene - Rockheim Temporær og Rockheim Galleri - går man i dybden i temaer fra musikkhistorien og samtidskulturen. Både lokale, nasjonale og internasjonale fenomener blir behandlet.
Avslutt besøket i museumsbutikken hvor du kan plukke med deg replika, merch eller plakater, spill eller bøker for å minnes besøket på Rockheim.
Rockheim ligger på Brattørkaia i Trondheim.

Kontakt

Telefonnummer: 73 60 50 70
E-post: rockheim@rockheim.no
Nettside: www.rockheim.no

Åpningstider:
Åpningstider:
Tirs - fre 10:00 - 16:00
Lør - søn 10:00 - 17:00

  • Rockheim
Kontakt