foto:Øyvind Blomstereng/Visit Trondheim

Pick your day

Velg mellom ulike opplevelser i Trondheim guidet av lokale beboere om har lyst til å vise deg byen og mulighetene som ligger her.

Choose between various experiences in Trondheim guided by local residents who are keen to show you the city and the opportunities on offer here.

Kontakt

Telefonnummer: 924 00 924
E-post: support@pickyourday.com
Nettside: www.pickyourday.com

  • Pick your day
Kontakt