Norsk Døvemuseum

Norsk Døvemuseum er et nasjonalt museum som ligger i Rødbygget, den tidligere internatskolen (1855-1991) for døve elever fra Midt- og Nord-Norge. Vi fokuserer på  norske døves historie, språk og kultur.  og bruker eksempler fra dette til en dialog om annerledeshet og normalitet.
I utstillingen finner du blant annet  interaktive berøringsskjermer med videoer på tegnspråk, med tilsatt tekst og lyd, samt gjenstander, tekst og foto som gir innblikk i døves historie, språk og kultur. I Rom X løser vi oppgaver sammen, ved å lytte med øynene og snakke med kroppen!

E-post: ndm@norsk-dovemuseum.no
Nettside: www.norsk-dovemuseum.no

Åpningstider:
Ons-tor 11-15
Lør 12-16

  • Norsk Døvemuseum
Kontakt