Hospitalsløkkan

Strøket rundt det gamle Trondhjems Hospital, Nordens eldste eksisterende sosiale institusjon, i dag hjem for eldre. Preget av gammel trehus- bebyggelse som for en stor del er restaurert til boligformål.

E-post: post@visittrondheim.no
Nettside: www.visittrondheim.no

  • Hospitalsløkkan
Kontakt