NTNU

Fakta NTNU 2020:

41,971 STUDENTER
7,401 FULLTIDSANSATTE
397 PHD-STUDENTER

NTNU har fire tematiske forskningsområder i perioden 2014-2023:

BÆREKRAFT, ENERGI, HAVROM, OG HELSE.

NTNU er også vertskap for, eller partner med 35 store forskningssentre.

To forskere ansatt ved NTNU har mottatt nobelpriser:

MAY-BRITT MOSER OG EDVARD MOSER (2014).

I tillegg studerte nobelprisvinnerne Ivar Giæver (1973) og Lars Onsager (1968) ved NTNUs forgjenger: NTH, Norsk institutt for teknologi.

NTNU har hovedsete i Trondheim, med campus også i Gjøvik og Ålesund. NTNU har åtte fakulteter, samt Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket. Universitetet har 42 000 studenter og 7600 heltidsansatte.

NTNU har sin hovedprofil innen naturvitenskap og teknologi, men stor akademisk bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunst- og estetiske fag.

Hos NTNU kan studentene velge mellom 400 studieprogrammer i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Universitetet tilbyr Norges bredeste utvalg av programmer innen teknologi, helse, lærerutdanning, kunst og musikkfag.

NTNU tar sikte på å tilby utdanning preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå og har to Centres of Excellence (CoE) innen høyere utdanning tildelt av Norsk etat for kvalitetssikring i utdanningen (NOKUT). Universitetet er forpliktet til innovativ utdanning, spesielt økt bruk av læringsmetoder med aktiv studentdeltakelse og digitalisering.

Forskning inngår i universitetets pågående aktiviteter gjennom en rekke prosjekter og programmer i tillegg til spesialiserte sentre. NTNU er vert for eller partner med 35 store forskningssentre (ekspertisesentre, forskningsdrevet innovasjon og miljøvennlig energi). Universitetet deltar i 172 Horizon 2020-prosjekter (mars 2020) og har 12 ERC-tilskudd (mars 2020).

Universitetet har fire tematiske forskningsområder i perioden 2014–2023: bærekraft, energi, hav og helse. Gjennom tverrfaglig samarbeid tar disse forskningsområdene sikte på å takle komplekse utfordringer av stor betydning for samfunnet. I tillegg har NTNU i 2011–2020 strategiske tiltak innen bioteknologi, digital og nano («enabling technology»).

NTNU er rangert som nummer én i verden i samarbeid med industripartnere, ifølge Times Higher Education (THE) World University Rankings i mars 2017. NTNU har et omfattende internasjonalt nettverk med NTNU-kontor i Brussel (sammen med Universitetet i Bergen og SINTEF).

NTNU jobber i tett samarbeid med forskningsinstitusjonen SINTEF næringsliv om forskning, innovasjon og utdanning.

Universitetssamarbeid: Trondheim by og dens universitetet NTNU har et sterkt samarbeid. Visit Trondheim samarbeider tett med universitetet for å tiltrekke internasjonale kongresser til byen.