Trondheims clusters & allianser

En by med veletablerte kunnskapsklynger og forskningssentre:

TRONDHEIMSREGIONEN ER HJEM TIL MANGE VELETABLERTE KUNNSKAPSKLYNGER, SAMARBEIDSPROSJEKTER OG ALLIANSER.

Ocean Autonomy

Ocean Autonomy Cluster

TRONDHEIM: NORGES LEDENDE HUB FOR EKSPERTISE OM AUTONOME LØSNINGER FOR HAVROMMET.

Bestående av både bedrifter og forskningsinstitusjoner, kombinerer Ocean Autonomy Cluster forskning og teknologisk utvikling med teknologi-, komponent-, og systemleverandører, i tillegg til foroverlente investorer. Gjennom samarbeid jakter klyngens medlemmer på tryggere, mer effektive og mer presise havopperasjoner, for dermed å bidra til en mer bærekraftig bruk av verdenshavene.

Norge har en stolt historie av innovasjon og prestasjoner på havet og har vært en viktig aktør på verdenshavene i over 200 år.

I dag er Norge det globale senteret for innovasjon og utvikling av autonom havteknologi. Banebrytende forskning, innovative bedrifter og et stadig voksende marked for autonome løsninger, bidrar alle til unike forretningsmuligheter for applikasjoner i havrommet.

Ocean Autonomy ønsker å utnytte disse mulighetene gjennom å kombinere erfaringene fra Norges maritime- og offshoreindustri, utviklere, leverandører og prisvinnende forskningsinstitusjoner. Hovedmålet for Ocean Autonomy er å styrke Norges globale lederskapsrolle i utviklingen og kommersialiseringen av framtidige autonome havteknologiske løsninger.

Autonomi er fortsatt i de tidlige stadiene av utvikling. Nye lover og reguleringer vil komme, og testing, verifisering og kommersialisering av ulike teknologier og systemer vil bli stadig viktigere.

Ocean Autonomy sitt gravitasjonspunkt er Trøndelagsregionen. Klyngen er basert i Trondheim, Norges teknologihovedstad og hjem til flere av verdens ledende autonomibedrifter. I 2016 ble verdens første test av autonome havfartøy utført i Trondheimsfjorden.


Kontakt

KLYNGELEDER

Frode Halvorsen
+47 91 84 59 69

SENIORRÅDGIVER

Marianne Brøttem 
+47 47 91 06 99

KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER

Marius Tvinnereim
+47 93 09 99 53

RÅDGIVER

Ingrid M. Sandnes
+47 936 15 103

Aquatech

NCE Aquatech Cluster

EN AV VERDENS STØRSTE HAVBRUKSKLYNGER.

NCE Aquatech Cluster har mer enn 100 partnere som representerer omtrent 15.500 ansatte på verdensbasis og en årlig omsetning på 47,5 milliarder kroner (2015). Sentrale aktører i klyngen inkluderer leverandørindustrien (80%), fiskeoppdrett og fiskeforedlingsindustrien, samt teknologi- og forskningsinstitusjoner.

NCE Aquatechs misjon:

  • Utvikle og levere teknologi for en bærekraftig vekst innen global havbasert matproduksjon
  • Løfte leverandørindustrien innen havbruk til å bli en av Norges fremste eksportindustrier
  • Muliggjøre en bærekraftig firedobling av norsk oppdrettsproduksjon innen 2050

Hovedmål: 

Å bidra til økt verdiskaping i leverandørindustrien til den norske havbrukssektoren


Kontakt

DAGLIG LEDER

Kristian Henriksen
+47 91 84 59 69

NESTLEDER

Bjørn Damhaug
+47 91 84 59 69

Teknologi

Tequity Cluster

ET ØKOSYSTEM FOR KOMMERSIALISERING AV TEKNOLOGI

Tequity Clusters vision er å bli et ledende nordisk økosystem for kommersialisering av teknologi. Selskapets overordnede mål er å bidra til økt verdiskaping fra teknologibaserte vekstbedrifter gjennom aktivt eierskap.

Tequity jobber også aktivt med å:

  • Bidra til mer tidligfase kommersialisering med større antall og høyere kvalitet i dealflow.
  • Stimulere til økt tilgang til risikokapital til utvikling og koinvisteringer av teknologiselskaper.
  • Utvikle kompetanse og verktøy for kommersialisering og internasjonalisering
  • Styrke tilgjengelighet til markeder og kunder.

I aktivt eierskap er kommersialisering og forretningsutvikling viktig, og øker sannsynligheten for suksess. Investeringsselskaper, engelinvestorer, teknologiselskaper og FoU-spillere er kjerneaktører i Tequity Cluster. Klyngemedlemmene disponerer en investeringskapital i størrelsesorden 21 mrd. kr, har en portefølje på 200 selskaper og hvert år vurderes omkring 600 investeringsmuligheter. Videre deltar viktige tjenesteytere og tilretteleggere i klyngen. Til sammen har Tequity Cluster over 60 medlemmer. Det er ingen andre regioner i Norge som har et tilsvarende antall aktører, aktivitetsnivå og kompetanse innen kommersialisering av teknologi basert på aktivt eierskap, og like utbredt dynamikk og tradisjon for samhandling. Gjennom Tequity Cluster vil deltakerne bidra til flere og større internasjonale teknologibedrifter, økt verdiskaping og fornying og omstilling i norsk næringsliv.


Kontakt

DAGLIG LEDER

Espen Gressetvold
+47 958 72 969

PROSJEKTLEDER

Christian Haugen 
+47 482 39 948

Fornybar energi

RENERGY – Renewable Energy Cluster

RENERGY er en innovasjonsklynge med fornybar energi og tilhørende teknologier som plattform. Klyngen jobber for å øke tempoet i den bærekraftige overgangen til en framtid bygd på fornybar energi og ren teknologi ved å utvikle innovasjonsprosjekter og foretningsmodeller basert på nye energikilder, samt å bringe klyngens medlemmer nærmere markedene, kundene og kollegiet.

Klyngen jobber med utviklingen av energisystemer, verdikjeder og foretningsmuligheter ved å forene deltagere med komplementære roller for samarbeidsbasert utvikling.

Mer enn 90 firma og organisasjoner deltar i klyngen, og deltagerne representerer hele verdikjeden innen fornybar energi: energiselskaper, teknologileverandører, kompetansemiljøer og sluttbrukere.

Klyngen søker å stimulere bærekraftig verdiskapning og lave karbonutslipp ved å promotere innovasjon, økt produksjon og effektiv bruk av fornybar energi og tilhørende teknologi.


Kontakt

DAGLIG LEDER

Ole Svendgård
+47 913 83 159

PROSJEKTLEDER

Thomas Bjørdal
+47 958 93 289

Forsvar & sikkerhet

MIDSEC Defense & Security Cluster

Mid-Norway Defense and security cluster – MIDSEC er en klynge dedikert til utvikling av forretningsmuligheter og promotering av innovative løsninger innen forsvar- og sikkerhetsindustrien.    

MIDSECs medlemmer leverer avansert teknologi, industielle produkter av høy kvalitet og bærekraftige løsninger for forsvars- og sikkerhetsmarkeder nasjonalt og internasjonalt.  

Klyngen har gjennom sine medlemmer solid ekspertise innen blant annet autonomi, vedlikehold, logistikk, overvåkingssystemer og internasjonalt industrisamarbeid.


Kontakt

DAGLIG LEDER

Bjørn Damhaug
+47 98 86 44 44