Trondheims clusters & allianser

En by med veletablerte kunnskapsklynger og forskningssentre:

TRONDHEIMSREGIONEN ER HJEM TIL MANGE VELETABLERTE KUNNSKAPSKLYNGER, SAMARBEIDSPROSJEKTER OG ALLIANSER.

Ocean Autonomy

Ocean Autonomy Cluster

TRONDHEIM: NORGES LEDENDE HUB FOR EKSPERTISE OM AUTONOME LØSNINGER FOR HAVROMMET.

Bestående av både bedrifter og forskningsinstitusjoner, kombinerer Ocean Autonomy Cluster forskning og teknologisk utvikling med teknologi-, komponent-, og systemleverandører, i tillegg til foroverlente investorer. Gjennom samarbeid jakter klyngens medlemmer på tryggere, mer effektive og mer presise havopperasjoner, for dermed å bidra til en mer bærekraftig bruk av verdenshavene.

Norge har en stolt historie av innovasjon og prestasjoner på havet og har vært en viktig aktør på verdenshavene i over 200 år.

I dag er Norge det globale senteret for innovasjon og utvikling av autonom havteknologi. Banebrytende forskning, innovative bedrifter og et stadig voksende marked for autonome løsninger, bidrar alle til unike forretningsmuligheter for applikasjoner i havrommet.

Ocean Autonomy ønsker å utnytte disse mulighetene gjennom å kombinere erfaringene fra Norges maritime- og offshoreindustri, utviklere, leverandører og prisvinnende forskningsinstitusjoner. Hovedmålet for Ocean Autonomy er å styrke Norges globale lederskapsrolle i utviklingen og kommersialiseringen av framtidige autonome havteknologiske løsninger.

Autonomi er fortsatt i de tidlige stadiene av utvikling. Nye lover og reguleringer vil komme, og testing, verifisering og kommersialisering av ulike teknologier og systemer vil bli stadig viktigere.

Ocean Autonomy sitt gravitasjonspunkt er Trøndelagsregionen. Klyngen er basert i Trondheim, Norges teknologihovedstad og hjem til flere av verdens ledende autonomibedrifter. I 2016 ble verdens første test av autonome havfartøy utført i Trondheimsfjorden.


Kontakt

KLYNGELEDER

Frode Halvorsen
+47 91 84 59 69

SENIORRÅDGIVER

Marianne Brøttem 
+47 47 91 06 99

KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER

Marius Tvinnereim
+47 93 09 99 53

RÅDGIVER

Ingrid M. Sandnes
+47 936 15 103

Aquatech

NCE Aquatech Cluster

EN AV VERDENS STØRSTE HAVBRUKSKLYNGER.

NCE Aquatech Cluster har mer enn 100 partnere som representerer omtrent 15.500 ansatte på verdensbasis og en årlig omsetning på 47,5 milliarder kroner (2015). Sentrale aktører i klyngen inkluderer leverandørindustrien (80%), fiskeoppdrett og fiskeforedlingsindustrien, samt teknologi- og forskningsinstitusjoner.

NCE Aquatechs misjon:

  • Utvikle og levere teknologi for en bærekraftig vekst innen global havbasert matproduksjon
  • Løfte leverandørindustrien innen havbruk til å bli en av Norges fremste eksportindustrier
  • Muliggjøre en bærekraftig firedobling av norsk oppdrettsproduksjon innen 2050

Hovedmål: 

Å bidra til økt verdiskaping i leverandørindustrien til den norske havbrukssektoren


Kontakt

DAGLIG LEDER

Kristian Henriksen
+47 91 84 59 69

NESTLEDER

Bjørn Damhaug
+47 91 84 59 69

Teknologi

Trondheim Tech Port

Fremtidens løsninger skapes i Trondheim

Trondheim Tech Port er en interesseorganisasjon for teknologihovedstaden, fordi framtidens løsninger skapes her. Vårt mål er å øke Norges innovasjonskraft gjennom tettere samarbeid. Våre fokusområder er hav, helse, energi og digitalisering. Trondheim Tech Port er en fasilitator for innovasjon og teknologi, gjennom prosjekter, arrangementer og kommunikasjon.

Møteplasser. Når man blander noe gammelt, skapes noe nytt. Det skjer også når nye mennesker og ideer møtes. Derfor vil vi legge til rette for møteplasser, hvor mennesker kan møtes og sammen skape nye ideer.

Identitet. Trondheim er Norges teknologihovedstad, og syder av kreative ideer og innovasjoner. Vi trenger likevel å tiltrekke oss flere kloke hoder, mer investeringer og flere må få øynene opp for hva som skjer her. Derfor vil vi bygge byens innovasjonsidentitet.

Innovasjon & infrastruktur. For å øke farten og kraften i innovasjonen trengs kortere avstander mellom aktørene, også fysisk. Derfor jobber vi med byutvikling og samarbeider tett med kommunen for å legge til rette for bedre innovasjonsinfrastruktur.

Satsingsområder:

  • Hav. Helt siden vikingtiden har Trondheim vært verdensledende innen havroms-innovasjon. Det skal vi fortsette med.
  • Energi. Energikrise og klimamålene løser seg ikke selv. Heldigvis jobbes det hver dag med nye løsninger i Trondheim.
  • Helse. Vi har en Nobelpris i medisin, men det er fortsatt utfordringer som må løses. Det jobber vi med hver eneste dag.
  • Digitalisering. Kunnskapsmiljøene i Trondheim leverer høyteknologiske mikrobrikker til hele verden. Men vi har fortsatt mer å gi!

Kontakt

Fornybar energi

RENERGY – Renewable Energy Cluster

RENERGY er en innovasjonsklynge med fornybar energi og tilhørende teknologier som plattform. Klyngen jobber for å øke tempoet i den bærekraftige overgangen til en framtid bygd på fornybar energi og ren teknologi ved å utvikle innovasjonsprosjekter og foretningsmodeller basert på nye energikilder, samt å bringe klyngens medlemmer nærmere markedene, kundene og kollegiet.

Klyngen jobber med utviklingen av energisystemer, verdikjeder og foretningsmuligheter ved å forene deltagere med komplementære roller for samarbeidsbasert utvikling.

Mer enn 90 firma og organisasjoner deltar i klyngen, og deltagerne representerer hele verdikjeden innen fornybar energi: energiselskaper, teknologileverandører, kompetansemiljøer og sluttbrukere.

Klyngen søker å stimulere bærekraftig verdiskapning og lave karbonutslipp ved å promotere innovasjon, økt produksjon og effektiv bruk av fornybar energi og tilhørende teknologi.


Kontakt

DAGLIG LEDER

Ole Svendgård
+47 913 83 159

PROSJEKTLEDER

Thomas Bjørdal
+47 958 93 289

Forsvar & sikkerhet

MIDSEC Defense & Security Cluster

Mid-Norway Defense and security cluster – MIDSEC er en klynge dedikert til utvikling av forretningsmuligheter og promotering av innovative løsninger innen forsvar- og sikkerhetsindustrien.    

MIDSECs medlemmer leverer avansert teknologi, industielle produkter av høy kvalitet og bærekraftige løsninger for forsvars- og sikkerhetsmarkeder nasjonalt og internasjonalt.  

Klyngen har gjennom sine medlemmer solid ekspertise innen blant annet autonomi, vedlikehold, logistikk, overvåkingssystemer og internasjonalt industrisamarbeid.


Kontakt

DAGLIG LEDER

Bjørn Damhaug
+47 98 86 44 44