Innovasjon starter her.

Tech-hovedstad & Innovasjonshub

Trondheim er kjent som Norges kunnskapshovedstad og innovasjonshub, og er et stort trekkplaster for mange internasjonale organisasjoner, spesielt innen bærekraft, energi, hav og helse.

Byen huser Norges største universitet; Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og en av Europas største uavhengige forskningsorganisasjoner; SINTEF. Universitetet har en historie tilbake til 1910, og NTNUs visjon er å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU har som mål å tilby løsninger som kan endre og forbedre hverdagen.  

Universitetet og forskningsmiljøene ved NTNU og SINTEF sysselsetter 9.000 forskere og har mer enn 40.000 studenter. Gjennom historien har disse institusjonene bidratt med kompetanse og ideer som har ført til etableringen av selskaper med banebrytende teknologi. Ledet av noen av de beste vitenskapelige og kreative hodene, er Trondheim fødestedet for oppfinnelser, som påvirker det globale markedet, redder og forbedrer liv, skaper jobber og tilbyr kreative løsninger for endring.


Trondheim tiltrekker seg verdens største og mest prestisjefylte akvakulturteknologiske utstillinger i verden: Aqua Nor

Aqua Nor, arrangert av Nor-Fishing, er en viktig internasjonal møteplass for fiskeindustrien. Trondheim tilbyr foreninger tilgang til verdensledende forskningsinstitutter og tilknytning til akademikere ved å legge til rette for solide utdanningsprogrammer og stor kunnskapsdeling. Dette fører til forskningsinnovasjoner og gjennombrudd som hjelper med å forme fremtiden. Trondheims samarbeidende rykte, kompetanse og vellykkede prestasjoner har også blitt anerkjent på tvers av teknologi, ingeniørfag og utdanning.

Trondheim’s distinct knowledge precincts, located in and close to the city centre, provide vital research, education, development and innovative technology to drive advancement across fields such as health, science and communication. Trondheim is a driving force in Norwegian research. A wealth of expertise creates one of Scandinavia’s most knowledge-intensive research and tech business environments.

Trondheims distinkte kunnskapsområder, som ligger i og nær sentrum, gir viktig utdanning, utvikling og nyskapende teknologi for å drive fremgang på tvers av felt som helse, vitenskap og kommunikasjon. Trondheim er en pådriver i norsk forskning. Et vell av kompetanse skaper et av Skandinavias mest kunnskapsintensive forsknings- og teknologivirksomhetsmiljøer.