Bærekraft

Bærekraft

Bærekraft

MILJØPOSITIV UTVIKLING

Trondheim har status som FN-Senter for Bærekraft

Trondheim fikk en unik plass i arbeidet med bærekraftig utvikling, da byen i 2019 ble utdelt offisiell status som FN-senter. Statusen innebærer at FN anerkjenner Trondheim som en av de fremste i arbeidet med å forvalte de 17 bærekraftsmålene som organisasjonen har besluttet å bruke for fremtidig utvikling.

Trondheim kommune og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har allerede i flere år samarbeidet om hvordan bærekraftsmålene skal innarbeides i alle deler av bybildet. Dette arbeidet har blitt lagt merke til i FNs hovedkvarter i Genève, som har utnevnt Trondheim til det de kaller et Center of Excellence (CoE). NTNUs forskning på bærekraftig samfunnsutvikling omfatter i sin videste forstand miljømessige, økonomiske og sosiale forhold.

Hvis ønskelig kan en foredragsholder fra kommunen eller universitetet komme for å snakke om prosjektet for din bedrift.

Forum of Young Scholars in Sustainability (FYSS) er et tverrfaglig nettverk med interesse for bærekraft for unge forskere ved NTNU. Formålet med FYSS er å løfte frem bærekraftig utvikling ved idédeling, engasjement i aktiviteter og utvikling av prosjekter i samarbeid med både interne og eksterne interessenter.


Trondheim – En smart by

EU har tildelt Trondheim statusen som “smart by”. Det betyr at Trondheim skal være med å gå foran i bærekraftig byutvikling i Europa. CityxChange bringer de to fremadstormende fyrtårnene Trondheim og Limerick (IE) sammen, etterfulgt av byene Alba Iulia (RO), Pisek (CZ), Võru (EST), Smolyan (BG) og Sestao (ES) . Bakgrunnen for prosjektet er å understreke EUs ambisjon om å oppnå bærekraftige urbane økosystemer som har nullutslipp og etablere en 100% fornybar energi byregion innen 2050.

Det er mulig å booke en foredragsholder fra NTNU til å holde et foredrag om prosjektet for gruppen din.


Powerhouse

Få en omvisning i Powerhouse Brattørkaia, verdens nordligste energipositive bygning. Bygget stod ferdig i 2019 som det største av sitt slag i Norge. Powerhouse Brattørkaia generere mer energi i driftsfasen enn det forbrukes gjennom produksjon av byggematerialer, konstruksjon, drift og avhending av bygningen.

VISSTE DU AT?

Powerhouse produserer dobbelt så mye energi enn det forbruker hver dag!

Bygningen er designet med utgangspunkt i miljøkrav. Når miljøhensyn kommer først, dukker det opp en ny type arkitektur. For Powerhouse Brattørkaia følger formen miljøet, mens optimal bruk av solenergi har bestemt byggets unike og ikoniske arkitektur. Solenergi, andre fornybare kilder og et ekstremt lavt energiforbruk sørger for at dette blir en energipositiv bygning.


Norges sykkelby nummer én!

Gjennom Miljøpakken har Trondheim kommune forpliktet seg til nullvekstmålet med å stanse vekst i personbiltrafikken. Dette gjøres gjennom å tilrettelegge for at flere velger å gå, sykle og reise kollektivt. Gjennom bevisst satsning har Trondheim i følge statistikk (RVU) vist seg å være den byen i Norge hvor flest velger sykkelen fremfor andre fremkomstmidler.

Kommunen har laget sykkelfelt rundt i hele byen, og planlegger innen 2030 å ha brukt ytterligere 3 milliarder kroner på å få laget flere sykkelveier. Som besøkende har man gode forutsetninger til å bruke sykkel som transportmiddel. Bysyklene står strategisk plassert rundt i hele byen eller man kan arrangere guidede sykkelturer med Trondheim Bike Tours.

VISSTE DU AT?

19% av Trondhjemmere reiser til jobb med sykkel.


Overnatting & møtevirksomhet

Scandics visjon er en nordisk hotellopplevelse i verdensklasse, hvor hotellene er det mest bærekraftige stedet å møte, spise og sove hjemmefra. Scandic Lerkendal Hotel – et av Norges mest miljøvennlige hotell. Hotellkjeden bærer Svanemerket, som er det offisielle nordiske miljømerket. Taket på Scandic Lerkendal er dekket av et område på 300 kvadratmeter med solcellepaneler som gir varmt vann i springen i bygningen.

Det nylig renoverte Britannia Hotel fra 1870 er renovert i henhold til passivhusstandard (norsk standard som bare er 25% av energibruken i andre bygninger), med særlig oppmerksomhet på bærekraft. Dette for å sikre langvarig service med minimal innvirkning på miljøet.

Nordic Choice Hotellene har en tradisjon og en kultur for å prioritere samfunnet og miljøet. Nordic Choices visjon kalles for WeCare. Alle hotellene i kjeden er ISO 14001-sertifisert.


Mat med fokus på miljøet

Trondheim er Norges mathovedstad, og det mye grunnet kortreiste råvarer i verdensklasse fra regionen. En rekke restauranter i Trondheim har fokus på bærekraft og at ingrediensene ikke skal reise langt før de ankommer restaurantkjøkkenet. Crazy Coyote Events kan enkelt organisere besøk til lokale produsenter slik at du kan få et inntrykk av hvordan maten produseres.

Heidi Bjerkan, eier og driver av Michelin-restauranten Credo og søster restauranten Jossa fikk Michelins første bærekraftspris i 2019. Til restaurantene henter hun råvarer fra to lokale gårder som er like opptatt av miljøet som henne, og begge restaurantene jobber etter konseptet om 0 matavfall.

“Her er det helt på jorde å kaste krokete eller for små grønnsaker” – Heidi Bjerkan.

Middager kan arrangeres fra 45 (Michelin-restaurant) til 200 personer, og det er mulig å få Heidi Bjerkan til å holde et foredrag om sin visjon for matproduksjonen og restaurantdrift.

Heidi Berkan Credo. Foto: Geir Morgen

Grønn Guide Trondheim

Framtiden i Våre Hender – Trondheim Studentlag jobber for å gjøre Trondheim og Norge mer bevisste på klima- og solidaritetssaken. De har arbeidsgrupper som lager arrangementer og gjennomfører prosjekter, som blant annet guiden; Grønn Guide Trondheim.

Her finner du en oversikt over de ulike grønne alternativene i Trondheim delt inn i kategorier, som blant annet dagligvare, klesbutikker, spisesteder, frisør med mer.