6100730209_db03a6b5bc_b

Ta toget til Trondheim

Trondheim Sentralstasjon er Dovrebanens endestasjon, og utgangsstasjon for togene på Nordlandsbanen og Nabotoget til Østersund. Lokaltogene på Trønderbanen stopper ved Trondheim Lufthavn Værnes, og fungerer som flytog på denne strekningen. 

Stasjonen ligger 552,9 km fra Oslo S og 5,1 meter over havet. Den ble åpnet i 1881 da Meråkerbanen stod ferdig. Stasjonen er felles terminal for tog, buss og taxi. Hurtigbåter går fra Pirterminalen som også er knyttet sammen med stasjonen via gangbru. Stasjonen har universell utforming. 

Les mer på nsb.no


"I Norge har persontogvirksomheten en omsetning på 6 577 millioner kroner i 2013. Det foretas rundt 60,5 millioner reiser med NSBs tog i Norge".