Skjermbilde 2018-02-01 11.41.01

Ditt medlemskap 

Visit Trondheim er et destinasjonsselskap for organisasjoner, institusjoner, bedrifter og offentlige etater som har interesse knyttet til reiselivsnæringen i Trondheim og Trondheimsregionen. Destinasjonsutvikling skal skje med samarbeidspartnere innen samfunn-, nærings-, og reiseutvikling.

Som medlem er du med på å løfte frem byen og regionen  - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette er dine fordeler: 

  •  Oppføring i den årlige trykte Trondheim City Guide med kontaktinformasjon, eller i Produktmanual for grupper/cruise
  •  Full produktpresentasjon på www.visittrondheim.no og www.visitnorway.com  inkl. bilder, beskrivelse og adresse samt link til egen nettside og link til evt. bestilling av rom/bord/billetter eller salg av egne opplevelser.
  •  Formidling av turer til bedriftskunder og guidekunder
  •  Profilering i Turistinformasjonen
  •  Profilering i våre some-kanaler; FB, Instagram. Her kan dere også benytte destinasjonsselskapet til rådgivning i forhold til profilering og kampanjeutvikling.
  •  Muligheter til å delta i nettverkssamlinger, workshops, kick-off, kurs, seminarer o.l. 
  •  Mulighet til å kjøpe annonse i den offisielle Trondheimsguiden  
  •  Dere er også anbefalt og prioritert bedrift i alle selskapets aktiviteter.
Ditt medlemskap gir profilering og nye muligheter. Dere er med på å bygge merkevaren Trondheim i inn- og utland. Dere støtter også innsalget av Trondheimsregionen i internasjonal målestokk.