Untitled design-2

Nyheter

Turistundersøkelsen 2018

Hvert år intervjuer Innovasjon Norge tusenvis av norske og utenlandske turister på ferie i Norge. Målet er å kartlegge formålet deres med reisen, reisemønstre, hvor mye penger de bruker i forbindelse med norgesreisen, reisefølge, samt gjennomførte og ønskede aktiviteter og tilfredshet med mer.

Her finner du Turistundersøkelsen 2018 >>

 

Trondheim skal ønske verdens reiselivsbransje velkommen under NTW 2020

I mars neste år skal Trondheim ønske hundrevis av utenlandske turoperatører velkommen som arrangør av Norwegian Travel Workshop (NTW) 2020.
"Trondheim har markert seg som en attraktiv matdestinasjon. Det får verdens reiselivsbransje smake neste år", sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør Innovasjon Norge.

Mer informasjon fra Innovasjon Norge her >>
For spørsmål, ta kontakt med ntw@visittrondheim.no
Visit Trondheim flytter

Vår næring er inne i et stort skifte. Forretningsmodellene har endret seg og de besøkendes behov for informasjon og tilgjengelighet av opplevelser i destinasjonene har endret seg drastisk. Dette utfordrer måten opplevelsesnæringen jobber på, også destinasjonsselskapene. Det blir enda viktigere å få fart på digitaliseringen av tjenester til de besøkende. 
Endringene krever nye verktøy og vi vil fremover satse kraftig på digitalt vertskap, noe som er krevende ressursmessig men som vi nå rigger oss for å kunne finansiere. Flyttingen er endel av en langsiktig strategi for å nå ut til et enda bredere publikum og for å ruste destinasjonsselskapet i kampen om å nå ut til de store internasjonale markedene.
Mens salgs - og markedsavdelingen flytter inn i DIGS komplekset for å komme nærmere på teknologi- og innovasjonsmiljøene jobber vi parallelt med ulike alternative plasseringer av nytt besøkssenter/turistinformasjon, etter Oslo-modellen. Vi ønsker samlokalisering med aktører som også trekker besøkende og vi ønsker oss en mer mobil satelittløsning i fremtidens turistinformasjon.

For spørsmål, ta kontakt med tina@visittrondheim.no