Skjermbilde 2018-02-01 11.41.01

Ditt partnerskap 

Visit Trondheim er et destinasjonsselskap for organisasjoner, institusjoner, bedrifter og offentlige etater som har interesse knyttet til reiselivsnæringen i Trondheim og Trondheimsregionen. Destinasjonsutvikling skal skje med samarbeidspartnere innen samfunn-, nærings-, og reiseutvikling.

Som partner er du med på å løfte frem byen og regionen  - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette er dine fordeler og muligheter: 

  • Full produktpresentasjon på www.visittrondheim.no og www.visitnorway.com  inkl. bilder, beskrivelse og adresse samt link til egen nettside og link til evt. bestilling av rom/bord/billetter eller salg av egne opplevelser.
  • Formidling av turer til bedriftskunder og guidekunder
  • Profilering i Turistinformasjonen
  • Profilering i våre some-kanaler; FB, Instagram og YouTube. Her kan dere også benytte destinasjonsselskapet til rådgivning i forhold til profilering og kampanjeutvikling.
  • Muligheter til å delta i nettverkssamlinger, workshops, kick-off, kurs, seminarer o.l. 
  • Mulighet til å kjøpe annonse på City Map Trondheim  
  • Dere er også anbefalt og prioritert bedrift i alle selskapets aktiviteter.
Ditt medlemskap gir profilering og nye muligheter. Dere er med på å bygge merkevaren Trondheim i inn- og utland. Dere støtter også innsalget av Trondheimsregionen i internasjonal målestokk.