shutterstock_639779875

Hei Partner!

Visit Trondheim er et destinasjonsselskap som skal fremme Trondheimsregionen som et attraktivt reisemål. Vi som jobber i selskapet er levende opptatt av byen og regionen. Vi er opptatt av å løfte frem de store opplevelsene og mulighetene som finnes her, og vise at Trondheim er en by som passer for både deg som ønsker å arrangere en stor internasjonal konferanse eller et arrangement, besøke byen som turist eller være turist i egen by.

Organisering

Vi har som oppgave å definere og utøve vertskapsfunksjonene og profilmarkedsføringen, selge og markedsføre opplevelser og medvirke til utvikling av Trondheim og Trondheimsregionen som turist-, møte-, kultur- og arrangementsby.