Museum

Riksregaliene

Kongelig

Riksregaliene

Kongekronen og resten av de norske kronjuvelene er utstilt i Erkebispegårdens vestfløy. Riksregaliene symboliserer Norges styringsform som monarki i mer enn 1000 år. Den norske kongekronen ble anskaffet av kong Carl 14. Johan til hans kroning i 1818. Kronen har siden den gang vært benyttet ved fire kroninger og to signinger. 


Kontakt

Erkebispegården
Kongsgårdsgata 2, 7013 Trondheim
Telefonnummer: 73 89 08 00
E-post: booking.ndr@nidarosdomen.no
Nettside: nidarosdomen.no

Riksregaliene