Norsk døvehistorie og kultur

Norsk Døvemuseum

Norsk Døvemuseum

Norsk Døvemuseum er et nasjonalt museum som ligger i Rødbygget, den tidligere internatskolen (1855-1991) for døve elever fra Midt- og Nord-Norge. Vi fokuserer på norske døves historie, språk og kultur, og bruker eksempler fra dette til en dialog om annerledeshet og normalitet. I utstillingen finner du blant annet interaktive berøringsskjermer med videoer på tegnspråk, med tilsatt tekst og lyd, samt gjenstander, tekst og foto som gir innblikk i døves historie, språk og kultur. I Rom X løser vi oppgaver sammen, ved å lytte med øynene og snakke med kroppen!

Norsk Døvemuseums hovedoppgave er å ivareta og formidle hørselshemmedes historie fra hele Norge, og gjennom dette synliggjøre en minoritetsgruppe i det norske samfunnet. Museet er et kulturelt møtested mellom hørende og døve, med fokus på kommunikasjon og forståelse.


Kontakt

Norsk Døvemuseum
Bispegata 9B, 7012 Trondhem
Telefonnummer (sms): 46 82 92 05
Email: post@norsk-dovemuseum.no
Webpage: norsk-dovemuseum.no

Åpningstider

Torsdag og fredag: 10:00 – 15:00
Lørdager: 12:00 – 16:00

Norsk Døvemuseum