Jødisk historie & kultur

Jødisk Museum Trondheim

Europas nordligste

Jødiske synagoge

Jødisk Museum Trondheim ligger i Arkitekt Christies gate 1B, en bygning som huset Trondheims første jernbanestasjon fra 1864. Bygningen ble kjøpt av Det jødiske samfunn i 1924 og omgjort til en ortodoks synagoge, som ble innviet i 1925. Synagogen er fremdeles i bruk på helligdager, så vel som til møter og sosiale arrangementer.

Museet åpnet 12. mai 1997 og var en gave til Trondheim for å markere byens tusenårsjubileum. Museets utstillinger formidler historien og kulturen til det jødiske folket i dette området før, under og etter andre verdenskrig.

Jødisk museum Trondheim har en omfattende og unik samling bestående av flere tusen fotografier, dokumenter og gjenstander. Samlingen er unik, både på grunn av størrelsen og det faktum at den inneholder material som forsvant andre steder i krigsårene. Museet skal gjennom dialog, innsamling, registrering, bevaring og formidling, bidra til å forvalte deler av norsk jødisk kulturarv. Museet belyser temaer som innvandring, mangfold, identitet, integrering, antisemittisme før og nå, folkemord samt forholdet mellom minoritetskultur og majoritetssamfunnet.

Utstillinger

Hjemkomst 1945-47 (midlertidig)

Utstillingen tar for seg de to første årene etter andre verdenskrig og fortellinger om hvordan det var for jødene å komme tilbake til Trondheim etter krigen. Utstillingen er en opplevelsesbasert utstilling og nettsted om hjemkomsten for jødene fra Trondheim etter andre verdenskrig. Utstillingen er museets markering av at det er 75 år siden slutten på andre verdenskrig og slutten på Holocaust.

Hjemme.Borte. Holocaust i Trondheim

I utstillingen «Borte. Hjemme. Holocaust i Trondheim» får den besøkende møte historiene til et utvalg av 16 personer fra Trondheim og det nordenfjelske som ble offer for folkemordet på jødene under andre verdenskrig.

Fra shtetl til stiftstad

Utstillingen forteller historien til jødene i Trondheim fra de slo seg ned i byen i siste halvdel av 1800-tallet. Utstillingen forteller om hvordan de jødiske innvandrerne etablerte og livnærte seg, deres hverdagsliv, samhold og felleskap samt religiøse skikker og utfordringer. Den gir også et bilde av integreringen til den trønderske virkeligheten og etter hvert hvordan etterkommerne har ivaretatt sin jødiske arv og identitet.

 

Byvandringer i det jødiske Trondheim

I sommersesongen (14. juni – 15. august) kan du bli med på en byvandring i det jødiske Trondheim sammen med en guide fra museet.

ONSDAGER: KL. 12.00
SØNDAGER: KL. 13.00


Kontakt

Jødisk Museum Trondheim
Arkitekt Christies gate 1B, 7012 Trondheim
Telefonnummer: 40 16 98 01
E-post: post@jodiskmuseum.org
Hjemmeside: jodiskmuseum.org

Åpningstider

Man – lør: Stengt
Søn: 12.00 – 16.00 (omvisning kl. 13.00)

Høysesong 15.juni – 16.august
Man – fre: 10.00 – 16.00
Søn: 12.00 – 15.00

Jødisk museum