Museum

Erkebispegården

Reis tilbake i tid

På historisk grunn

Sammen med Nidarosdomen har Erkebispegården en helt spesiell plass i Norgeshistorien. Helt siden slutten av 1100-tallet har Erkebispegården vært møtested for mektige menn, og arena for viktige møter og storslagne fester. 

Erkebispegården har vært tilholdssted for 27 erkebiskoper. Etter reformasjonen ble gården i kongens eie og ble kalt kongsgården. Den gangen var Norge i union med Danmark og kongen satt i København. Så det var adelige lensherrene, som bodde i Erkebispegården og krevde inn skatter på vegne av danskekongen. På slutten av 1600-tallet tok militæret over gården og brukte den som lager. Erkebispesetet i Nidaros omfattet Norge nord for Dovre, Island, Færøyene, Grønland, Orknøyene og Isle of Man. De som bodde innenfor Erkebispesetet måtte betale tiende – det vil si 10 % av alt de eide til Erkebiskopen. Erkebiskopen var derfor en veldig rik mann.

Erkebiskopen bodde i det vi kaller Nordfløya, den eldste delen av Erkebispegården, og her tok han imot sine gjester, her krevde han inn skatt og her holdt han store fester. På festene ble folk plassert etter rang, og man fikk servering etter rang. De viktigste fikk sitte nærmest erkebiskopen og fikk den beste maten. De med lavest rang måtte se på, eller spise grøt.

I 1983 brant to store trebygninger i Erkebispegården ned til grunnen. Museet er reist på branntomten, hvor arkeologiske utgravninger foregikk over flere sesonger på 1990-tallet. Her deltok 120 arkeologer fra 12 land. Dette er en av de største og mest omfattende arkeologiske utgravningene i Norge noensinne, og resulterte i rundt 160 000 funn og drøyt 100 hustufter. Det mest oppsiktsvekkende funnet av utgravningene var myntverkstedene – tre stykker oppå hverandre. Nederst lå det best bevarte, som viser seg å ha tilhørt erkebiskop Gaute Ivarsson. Myntverkstedet står i dag akkurat slik det ble funnet og er det minste og mest nordlige myntverkstedet i verden. I tillegg til de arkeologiske utgravningene finner man modeller som viser hvordan Erkebispegården så ut i forskjellige perioder. Her er også 120 skulpturer fra middelalderen, blant annet flere originale vestfrontskulpturer.

I dag finner man tre museer i Erkebispegården, og den eldste delen av gården benyttes til representasjonslokale for høytidelige mottakelser og middager. I hvelvrommene i vestfløyen kan besøke Riksregalieutstillingen, hvor kongekronen og de andre norske kronjuvelene er utstilt. I Museet Erkebispegården kan man oppleve originalskulpturer fra Nidarosdomen og se de viktigste funnene fra de arkeologiske utgravningene som foregikk i Erkebispegården på 1980-tallet. Forsvarsmuseet, Rustkammeret, ligger også her.


Kontakt

Kongsgårdsgata 2, 7013 Trondheim
Telefonnummer: 73 89 08 00
E-post: booking.ndr@nidarosdomen.no
Nettside: nidarosdomen.no

Erkebispegården