Johanne og Snorre på gramgården, MAI 2022

Den perfekte rammen for løftene

Ja!

Bryllup i historiske og vakre Trondheim setter er en flott ramme for dagen. Her har dere et mylder av alternativ når dere skal velge hvor bryllupsseremonien skal være. Hvor mange gjester skal være til stede, skal dere velge tradisjonelt, eller ønsker dere å avgi bryllupsløftene ute i det fri? Utforsk byens mange muligheter her:

Vakre lokasjoner

Det er bare fantasien som setter grenser for hvor man kan gjennomføre bryllupsseremonien Trondheim, og byen er full av vakre perler både innendørs og utendørs.

Trappene opp Ilabekken
Marinen
Gåsaparken

Nidarosdomen – fra høye hvelv til helt intimt

Midt i hjertet av Trondheim ligger Nidarosdomen – et utsmykket gotisk mesterverk. Nidarosdomen, eller Nidaros domkirke, er Olav den helliges gravkirke, pilegrimsmål, signingskirke – og Norges nasjonalhelligdom. Her feires kjærligheten mellom par i store og små vielser gjennom hele året.

Skipet. Foto: Morten Warholm Haugen
Mariakapellet

Vielsen kan skje med orgelbrus under domkirkens høye hvelv, eller helt intimt i ett av de små kapellene i Nidarosdomen med brudepar, de nærmeste og presten.

Det er vielser en lørdag i måneden, og omlag annenhver lørdag i sommermånedene. Tidspunktene legges ut til til påmelding i januar for påfølgende år.


ELIZABETH OG RUNE

Rådhuset, mai 2022


Nyttig å vite:

Egenerklæringer, forlovererklæringer og attester må fylles ut i god tid før vielsen.
Man må sende inn søknad til Skatteetaten, enten elektronisk eller på papir. Både elektronisk søknadsskjema og skjema for papirsøknad finnes på Skatteetaten.no. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Er vilkårene innfridd, vil Folkeregisteret utstede en prøvingsattest, som er gyldig i fire måneder.