Museum

Rockheim

Opplev

Norsk rockehistorie

Rockheim er det nasjonale museet for populærmusikk. Rockheim har ansvar for å samle inn, ta vare på og videreformidle norsk populærmusikk fra 1950-tallet og frem til i dag. Rockheims hovedutstilling, Tidstunnellen, er lagt opp som en reise gjennom nyere norsk musikk- og kulturhistorie. Her beveger du deg fra 1950-tallets gryende ungdomskultur til dagens digitale mediemangfold. Artister, musikken og gjenstander fra samlingen løftes frem i lys av de ulike tiårenes kulturhistorie. I de skiftende utstillingene – Rockheim Temporær og Rockheim Galleri – går man i dybden i temaer fra musikkhistorien og samtidskulturen. Både lokale, nasjonale og internasjonale fenomener blir behandlet.

Avslutt besøket i museumsbutikken hvor du kan plukke med deg replika, merch eller plakater, spill eller bøker for å minnes besøket på Rockheim.
Rockheim ligger på Brattørkaia i Trondheim.


Kontakt

Rockheim
Brattørkaia 14, 7010 Trondheim
Telefonnummer: 73 60 50 70
E-post: rockheim@rockheim.no
Hjemmeside: rockheim.no

Åpningstider

Tir – fre: 10 – 16
Lør – søn: 11-17

Rockheim