Pilegrimsleden

St. Olavsvegene til Trondheim

Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim, er et nettverk av historiske veier gjennom vakker natur, kulturlandskap og historiske steder. Veiene kommer fra alle himmelretninger til Olav den helliges gravkirke, Nidarosdomen, som var det nordligste pilegrimsmål for kristenheten gjennom hele middelalderen. 

Pilegrimsbyen Trondheim

Velkommen til pilegrimsbyen Trondheim! Ved Nidaros Pilegrimsgård kan du motta pilegrimsbyens «gullmynt» som gir deg gode tilbud på lokale matopplevelser, hyggelige overnattingssteder, aktiviteter og kulturopplevelser når du kommer frem til Trondheim.

Sesong

Hovedsesongen for pilegrimsvandring i Norge er fra 1. juni til 1. september. I høyfjellet er sesongen noe kortere på grunn av snø og snøsmelting. 

Overnatting

Ring overnattingsstedene en dag eller to i forveien mens du er underveis for å bestille overnatting. På flere overnattingssteder serverer vertskapet frokost og middag, og kan også være behjelpelig med innkjøp. Kontakt overnattingsstedene eller regionale pilegrimssentere for å sjekke hvordan forholdene er langs leden og hvilke overnattingssteder som er åpne.

Pilegrimspass

På pilegrimsvandring til Trondheim og Nidaros er det tradisjon for å bruke pilegrimspass for å dokumentere pilegrimsvandringen. Passet har plass til stempler som samles underveis og pilegrimspasset blir for mange et kjært minne, med historier knyttet til hvert stempel.

Olavsbrev

Olavsbrevet er et flott minne og bekreftelse på vel gjennomført pilegrimsvandring! Olavsbrevet deles ut ved Nidaros Pilegrimsgård i Trondheim. Pilegrimsgården er også informasjonssenter for Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim. Kom innom før du legger i vei, for nyttige tips og veiledning til vandrere før du legger ut på leden.

Pilegrim for en dag

Opplev en mini-pilegrimsvandring som egner seg godt for barnefamilien og gå pilegrimsledens siste etappe fra Lian til Nidarosdomen.