Kongeboligen i Trondheim

Stiftsgården

Nordens største

Stiftsgården

Stiftsgården er Nordens største trepalé. Bygd 1774- 78 av den ambisiøse enkefru, geheimrådinne Cecilie Christine Schøller. Gården ble solgt til Staten og er i dag Trondheims offisielle kongebolig.

Omvisninger hver hele time i sommersesongen, med forbehold om lukking ved kongelig besøk.


Kontakt

Nordenfjeldske Kunstindustimuseum/Stiftsgården
Munkegata 23, 7011 Trondheim
Telefonnummer: 90 23 52 94
E-post: omvisningsleder.stiftsgarden@nkim.museum.no
Nettside: nkim.no/stiftsgarden

Åpningstider

Kongeboligen åpnes normalt for omvisninger i sommersesongen. Mer informasjon kommer.

Stiftsgården