En oase

Ringve Botaniske Hage

I pakt med naturen

Ringve botaniske hage

Ringve botaniske hage i Trondheim er et sted man kan nyte blomsterprakt, oppleve et mangfold av planter, busker og trær, finne inspirasjon til egen hage eller simpelthen slappe av. Plantene i botanisk hage er levende samlinger som brukes i forskning, undervisning og bevaring av truete planter. Hagen formidler kunnskap om det botaniske mangfoldet og om plantenes betydning for mennesker og dyr. Ringve botaniske hage er del av NTNU Vitenskapsmuseet.
Åpent alle dager, gratis adgang.


Kontakt

NTNU Vitenskapsmuseet
Ringve Botaniske Hage
Lade allé 58, 7041 Trondheim
Telefonnummer: +47 73 59 22 69
E-post: ringve.botaniske@vm.ntnu.no
Hjemmeside: ntnu.no/museum/ringve-botaniske-hage

Åpningstider

Alltid åpent og gratis inngang.

Ringve botaniske hage