Norges største energipositive bygning

Powerhouse Brattørkaia

Med bærekraft i fokus

Et plusshus

Du har kanskje lagt merke til det spesielle bygget bak Trondheim Sentralstasjon med det store “hullet” i gull?

I 2019 ble Powerhouse Brattørkaia ferdigstilt og var klar for å vise seg frem som verdens nordligste energipositive bygning. Grensene i dette prosjektet ble tøyd og resulterte i en ny standard for fremtidsrettede næringsbygg. Bygget skal ikke bare levere null-utslipp, det skal faktisk produsere mer energi enn det forbruker! Kort fortalt så vil Powerhouse genere mer energi enn det brukte på produksjon av materialer, byggefasen og drifting av bygget – dette med god hjelp fra de 3000 kvadratmetrene med solcellepanel på taket.

Overskudd av energi går blant annet til å forsyne byens el-busser og nabobygg med strøm

Nede i “hullet” midt i bygningen er det laget en liten park, en grønn lunge. Herfra ser man opp på de mange kontorlokalene og videre ut mot himmelen. Denne delen av bygget er åpent for publikum. For å komme dit går du opp de mange trappene fra Sentralstasjonen og over gangbroen over togskinnene, derfra har du direkte ankomst til byggets parkområde.

Powerhouse – et bevis på at ikonisk og grensesprengende arkitektur kan gå hånd i hånd med bærekraft og miljø.


Powerhouse Brattørkaia

Brattørkaia 17, 7010 Trondheim
Hjemmeside: www.powerhouse.no

Powerhouse Brattørkaia