rettersted, festning og kloster

Munkholmen

Avkobling og historie

Munkholmen

Munkholmen var Trondheims rettersted i vikingtiden. Like etter år 1000 ble det bygget et Benediktinerkloster på holmen, sannsynligvis et av de to første i Norden. I 1658 ble klosteret omgjort til festning og fengsel, og senere også til tollstasjon. Den mest berømte fangen var den danske grev Peder Schumacher Griffenfeld (1635-1699)  som satt fengslet her i 18 år. Idag er holmen et populært utfartssted med badeplass i perioden mai – september.

Museum

Det er omvisning i festningsbygget med guiding på norsk og engelsk flere ganger om dagen. Det er få synlige rester etter retterstedet og klosteret. En bauta som er reist innenfor murene kan muligens antyde plasseringen av retterstedet. Av klosteret har arkeologiske undersøkelser påvist rester ca. ½ meter under grunnen. Av den stjerneformede festningen fins det rester av murene i det nåværende Lavetthuset, og det er bevart en kasematt fra de gamle vollene, men dette er ikke tilgjengelig for publikum. Tårnet er senere ombygget, og ringmuren har fått tak. Det vi ser i dag er sjøfortets polygonale form fra midten av 1800-tallet. Ved omvisning får publikum vite om Munkholmens historie, mens de får se det fuktige fangehullet, kruttkammeret med sin spesielle akustikk, det som er igjen av Griffenfeldts fengselscelle og toppetasjene i tårnet med rester fra den tyske okkupasjonen. Det finnes også betongfundamenter fra tyskernes kanonstillinger.


Veibeskrivelse

Båt over til Munkholmen går fra Ravnkloa som ligger i enden av Munkegata midt i Trondheim sentrum.


Sesong

Midten av mai – slutten av august

Munkholmen