byens første kirke

Klemenskirken

en arkeologisk verdensnyhet

Klemenskirken

I 2016 skulle et nytt næringsbygg oppføres i en bakgård i Søndre gate 9-11 i Trondheim. Fordi dette var et sentralt område i den gamle Kaupangen, var det stor spenning knyttet til den arkeologiske utgravningen.

Gradvis avdekkes en mengde steinfragmenter som blir tolket som spor etter en kirke, eller flere faser av en kirke. Man finner også en rekke gjenstander; deriblant rester etter et stort steinalter, fragmenter av en døpefont, et krusifiks, deler av en brønn og flere skjeletter fra en tilstøtende kirkegård.

Dateringene forteller at kirken må være reist rundt år 1015, og at det høyst sannsynlig må være Olav Haraldssons Klemenskirke. I denne kirken ble Olav Haraldsson til ”Olav den Hellige” da helgenkongens skrin høytidelig ble plassert på høyalteret den 5. august 1031. Nå var stedet endelig lokalisert!

Olav den Hellige står i en særstilling i vår nasjonale historie. Han ble «Norges evige konge» – rex perpetuus Norwegiaea på latin.

Avisoppslag om utgravningene av Klemenskirken går som en føljetong i Adresseavisen. Også internasjonal presse viser sin interesse. Riksantikvaren sier det er en arkeologisk sensasjon, og det viktigste funnet i Norge etter krigen. På den internasjonale Heritage Dailys «topp-ti liste» ranket funnet som nummer seks over arkeologiske oppdagelser i 2016.

Vikingtidsbygningene som ble gravd fram under Klemenskirken gir ny kunnskap om Trondheims oppkomst. De tyder på at byen er eldre enn 997, som tradisjonelt har vært regnet som året da Olav Tryggvason grunnla Trondheim.

Klemenskirken er lokalisert i første etasje på kontorfellesskapet DIGS som også huser en hyggelig kafé som tilbyr frokost, lunsj, kaffe m.m.


Kontakt

Krambugata 2, 7011 Trondheim
klemens@vm.ntnu.no
Hjemmeside: niku.no/prosjekter/klemenskirken
Facebook: Klemenskirken

Åpningstider

Sommeråpningstider (20. juni – 14. august)
Man – Søn: 11.00 – 16.00

Olavsfest 2022 åpningstider (28. juli – 3. august):
Tor – Ons: 10.00 – 17.00

Obs: Utstillingen kan stenges ved gruppe- og skoleomvisninger eller andre arrangement.

Klemenskirken