Den fargerike

Bryggerekka

Historiske bryggehus

Brygger, lager og naust har stått ved munningen av Nidelva siden Trondheim ble en by. Lokalbefolkningen handlet varer her fra nær og fjern. På Kong Sverres tid ble bryggene også brukt som forsvar. Barrierer og korridorer ble bygget nede ved elva hvorfra steiner kunne kastes mot fienden. Detaljer om regler og begrensninger ble angitt i Magnus Lagabøtes vedtekter av 1276. De gamle bygningene som er bevart, strekker seg på begge sider av Nidelva – i Kjøpmannsgata, Bakklandet, Fjordgata og Sandgata – og de eldste av disse stammer fra 1700-tallet. Bryggerekka er en av de mest fotograferte attraksjonenene i Trondheim.


Bryggerekka