Maritim vandring

Kom og bli med på vår maritime historiske byvandring.

Fra slutten av 1500-tallet ble Trondheim en viktig handelsby, først handel med fisk, deretter tømmer, og fra rundt 1650 også kobber. Mange nye innflyttere, impulser og varer nådde Trondheim i denne tiden. Fra omkring 1700 og omtrent 150 år fremover var handelen preget av handelspatrisiatet i Kjøpmannsgata, og bryggene langs Nidelva har hatt en sentral posisjon gjennom store deler av Trondheims tusenårige historie.
En viktig forutsetning for byutviklingen var også etableringen av det første skipsverftet i Trondheim i 1779.
Omvisningen starter på Turistinformasjonen i Nordre gate, og tar ca. 1,5 time. Vandringen ender opp på Trondhjems Sjøfartsmuseum, hvor det er inkludert inngang.
Sjøfarts- og handelsaktiviteten har etterlatt seg mange spor i bybildet – disse oppsøker vi under denne maritime vandringen.

  • Maritim vandring
  • fra 130,-
Kjøp